Hardware

Installatie

Raspberry Pi 4 Model B Default GPIO Pinout with PoE Header - Documents - Raspberry Pi - element14 Community
 • Connecteer de LED met weerstand in serie op pin 6 en 8
 • Connecteer de drukknop op pin 5 en 9

Software

Installatie

 • Flash de ‘Raspberry Digital Signage’ of de ‘Raspberry Slideshow’ image op de SD kaart met balenaEtcher
 • Bewerk /boot/config.txt als volgt. Zoek eventueel de mode en group waarden op in de officiële Raspberry PI documentatie.
# Voor de LED
enable_uart=1

# Uitschakelen HDMI detectie voor schermen die traag opstarten
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group:0=1
hdmi_mode:0=16
hdmi_group:0=1
hdmi_mode:0=16
 • Bewerk /usr/local/bin/listen-for-shutdown.py
#!/usr/bin/env python

import RPi.GPIO as GPIO
import subprocess


GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(3, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.wait_for_edge(3, GPIO.FALLING)

subprocess.call(['shutdown', '-h', 'now'], shell=False)
 • Maar het script uitvoerbaar
sudo chmod +x /usr/local/bin/listen-for-shutdown.py
 • Bewerk /etc/init.d/listen-for-shutdown.sh
#! /bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     listen-for-shutdown.py
# Required-Start:  $remote_fs $syslog
# Required-Stop:   $remote_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
### END INIT INFO

# If you want a command to always run, put it here

# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
 start)
  echo "Starting listen-for-shutdown.py"
  /usr/local/bin/listen-for-shutdown.py &
  ;;
 stop)
  echo "Stopping listen-for-shutdown.py"
  pkill -f /usr/local/bin/listen-for-shutdown.py
  ;;
 *)
  echo "Usage: /etc/init.d/listen-for-shutdown.sh {start|stop}"
  exit 1
  ;;
esac

exit 0
 • Maak uitvoerbaar en registreer in boot sequentie
sudo chmod +x /etc/init.d/listen-for-shutdown.sh
sudo update-rc.d listen-for-shutdown.sh defaults

# Aangezien het nu nog niet draait starten we het script manueel
sudo /etc/init.d/listen-for-shutdown.sh start
Categorieën: Raspberry PI